skip to Main Content
idea@insidealab.com
Kurum içi zenginliklerinizle tanışınHer daim daha iyisi mümkün!Birlikte daha iyisini yapabiliriz

Program Tasarım Sürecimiz

Kuruma özel kurum içi girişimcilik tasarım sürecimiz

Anla

Kurum kültürü ve ihtiyaçlarının anlaşılarak kurum içi girişimciye uygun şartların özümsenmesi

Tasarla

Olası tasarımların ortaya çıkartılarak en verimli seçeneklere indirgenmesi

Süz

Tasarlanan süreçler arasından kuruma en uygun olanının birlikte tercih edilmesi

Uyarla

İlk başvurular ve kabul alanlarla birlikte en iyi uygulama sürecine ulaşılması

Kurum İçi Girişimcilik

Kurum içi girişimcilik ile sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi kurumun daimi gelişim yolculuğuna önemli ve keskin bir dokunuş yapmak demektir. Bu yönüyle kurum içi girişimcilik yalnızca ticari fırsatların paylaşılmasından ötesini temsil eder. Kurum içi girişimciliği yaygınlaştırmak ulaşılması zor ve ulvileştirilmiş girişimcilik hikayelerinin ardını görebilmekle alakalıdır. Değeri, ticari fırsatın da üzerinde tanımlamak ile çalışanlarınız sizinle gördükleri fırsatları kendileri için de anlam bulan bir şekilde paylaşabileceklerdir.

Kurum içi girişimcilik sistemleri kurumun gelişim yolculuğuna bir biçim kazandırır. Sistem oluşturulurken seçme, değerlendirme ve aksiyon oldukça önem kazanıyor. Ancak sistemler genelde kurum içi aksiyon planını barındırarak çerçeveleniyor. Olması gereken ise kurum içi girişimciliğin çalışanların kurum içinden dışına ve dışarıdan içeriye soyut bir tünel ile birlikteliğinin sağlanmasıdır. Bu oldukça zorlu görünse dahi sonuç veren çalışmalar ancak böylesine bir model ile değer yaratan girişimlerin artmasına olanak verecektir.

Kurum içi girişimcilik kavramını kahramanımsı girişimcilik hikayelerinden ve basit yeni operasyondan ayırmayı başaran kurumlar için gerçek fırsatlar doğabilir. Bunlar beklenen gelişimsel ya da tasarruf fırsatları olabileceği gibi sanılanın ötesinde kabına sığamayacak büyüklükte yenilikler olabilir. Mesele bunları en başından fark edebilmek ve gereken desteği de doğru alanlara ayrıştırabilmektir.  

Tasarım

Kurum içi girişimcilik süreçlerinin kuruma uygun tasarımları ile doğru ve anlamlı bir çözüm yaratarak, sürecin kendisinin bir fırsata dönüşmesine katkı verir

Teşhis

Tasarım sonrası da kurum içi girişimcilik yolculuğunu etkin hale getirecek uygulamaları teşhis eder

Sonuç

insidea kurum içi girişimcilik fonksiyonlarını kendi özgün araçları ile ölçümler

Destek

Kurum içi girişimcilik sistemine gelen tüm fikirleri kendi fikri gibi destekler ve bu hassasiyetle ulaşılabilirliğini korur.

Farklılaş

Ekosistemde birbirini tekrar eden süreç ve bilgilerden ayrışarak sonuçlara koşar.

Mükemmellik

Kendi mükemmellik ilkeleri doğrultusunda ilgi çeker, kapsayıcılığı ile başvuru süreçlerinde motive ederek cesaretlendirir.

Kurum içi girişimcilik ekosisteminiz varsa eğitimlerimizle süreçlerinize katkı verelim!

Back To Top