skip to Main Content
idea@insidealab.com

İnovasyon Yolculuğunuzla

inovasyon bir kurumun diğer yarısı olan müşteri ile bütünleşme ve içgörüleri anlama modelinizi tasarlarız

Çalışanları fırsat gören bakış açısına kavuşturup iç girişimci ve ticari bakış açısıyla kuruma katkı vermelerine olanak sağlayan süreçlere aracı oluruz

Kuruma özgü tasarım inovasyon eğitimlerimiz ile inovasyon şirketinizdeki fonksiyonlar arasılığı ve iç içeliği arttırırız

insidea inovasyon danışmanlığı nasıl farklılaşıyor

İnovasyon uzmanı bir şirket olarak sık sık çeşitli sorular alıyoruz. Özgün metodolojilerimizden fayda bulanların, soru işaretleri zamanla yerini metodolojilerin içselleştirilmesine bırakıyor. Yeni tanıyanların gözlerinde ki soru işareti ise bize “neyi farklı yapıyorsunuz” diyor. Metodolojilerimiz farklı, bu gayet teknik ve açıklanabilir bir bakış açısı kazandırıyor bize. Müşterilerimize de zaman içerisinde aynı bakış açısını kazandırdığımıza inanıyoruz. Ancak, asıl olan inovasyona karşı duyduğumuz hassasiyet. Farkımız, temelde hayat kurgumuzun yenilikçilik üzerine inşaa edilmiş olmasından kaynaklanıyor.

Bu sebeple, insidea literatüre sadık bir danışmanlık şirketi olmaktan öte kendi metodolojilerini geliştirecek kadar dinamik ve deneyimli birer zanaatkar olmuştur. Bu zanaatkarlık karşımızdaki pazarın / sektörün hızına, değişim eğilimine bakmaksızın her alanda kullanabildiğimiz sağlam bir araç haline gelmiştir. Elimizdeki işlenmemiş fikirlerin her biri bizim için paha biçilmezdir.

Doğru bilinen yanlışlar 

Trendler dönemsel olarak inovasyona dair yanıtltıcı bir görüntü veriyor. Bu noktadan hareketle inovasyona bir anlam yüklemek bireyleri de kurumları da bir dönemin yanılgıları içine saplıyor.  Aşikar olduğu varsayılan bu dönemsel eğilimler üzerine inovasyon beklentisi inşaa eden işletmeleri sıklıkla görüyoruz. Ancak var olan değişim hızı bizi bilinmeyenlerin bile bilinmezliğine götürüyor. Bu sebeple zamandan bağımsız anlamıyla inovasyonu anlamak ve ticarileştirmek gerekiyor. insidea inovasyon danışmanlığı da zanaatkarlığının katkısı ile dalgalı denizlerde karaya çıkma güdüsü yaşamadan yola sapasağlam devam etmeyi sağlıyor.

Aslında her bir işletmenin temel danışmanlık beklentisi, hemen daha “inovatif” olabilmek oluyor. Kurumun kendi kodlarının ortaya dökülmesi, yetkililerin o güne kadar uyguladıkları karar verme biçimlerinin anlaşılması gibi önemli bir iki dönemeci bile beklemekte zorlanıyorlar. Ancak bu dönemeçlerden sonrası insidea hizmetleri, işletmeler için sonuç garantili bir yolculuk olacaktır.

Amaç

insidea kurumlara yalnızca inovatif fırsatları veya kurum içi fikirleri keşfetmeye değil aynı zamanda yenilikçi bir kültür inşa etmesine aracılık eder. Kurumsal çalışanların içinde bulunduğu ekosisteme daha ticari bir bakış açısı ile bakmasına destek olur. Problemleri çözebilir hale gelmesini sağlayacak bakış açısını getirir.  insidea, bu kazanımlar gerçekleşirken bir yandan da hem fikirleri tetikleyecek hem de onları ticarileştirecek birikimde güvenilir bir partnerdir.

Back To Top